SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
6
9
8
8
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Thứ Sáu, 03/04/2020, 18:13
Về việc góp ý dự thảo Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật BHXH, BHYT và Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN  (24/03)
Văn bản góp ý và danh sách đề cử thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 26/03/2020 để tổng hợp. Rất mong các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sớm có ý kiến góp ý, phân công thành viên tham gia Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành, để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có cơ sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày