SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
6
9
3
8
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Thứ Năm, 27/02/2020, 10:25

Thực hiện Công văn số 153/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG về việc đóng góp dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019

Nhằm tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở) xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 gửi đến quý cơ quan nghiên cứu đóng góp. Văn bản đóng góp ý kiến của quý cơ quan gửi về Sở đến hết ngày 10/3/2020 (Thông qua Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em – Bình đẳng giới; ĐT: 02913.956232; và gửi file mềm qua địa chỉ: phongbvcstebaclieu@gmail.com)

Nội dung Dự thảo tải tại đây (bản pdf)

Nội dung Dự thảo tải tại đây (bản word)


Số lượt người xem: 24 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày