SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
8
8
3
6
LICH LAM VIEC Thứ Ba, 31/03/2020, 08:25

Lịch làm việc của BGĐ từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

(Từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến ngày 03  tháng 4 năm 2020)

 

 

TT

Buổi

TRẦN HỒNG CHIẾN

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG THÁI

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN VŨ

PHÓ GIÁM ĐỐC

Thứ 2

(Ngày 30/3/2020)

Sáng

Nghỉ phép

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Chiều

nt

nt

nt

Thứ 3

(Ngày 31/3/2020)

Sáng

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Chiều

nt

nt

Làm việc với các Tổ chuẩn bị văn kiện Đại Hội

Thứ 4

(Ngày 18/3/2020)

 

Sáng

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc với Phòng Lao động TBXH huyện Hòa Bình

Chiều

nt

nt

Làm việc với Phòng Lao động TBXH huyệnVĩnh Lợi

Thứ 5

(Ngày 01/4/2020)

Sáng

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Trực Lễ

Chiều

nt

nt

nt

Thứ 6

(Ngày 02/4/2020)

Sáng

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Chiều

nt

nt

nt

 

Ghi chú: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể điều chỉnh khi có Giấy mời đột xuất, Giấy mời gửi đích danh lãnh đạo.


Số lượt người xem: 35 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày