SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
6
9
2
3
LICH LAM VIEC Thứ Hai, 16/03/2020, 13:45

Lịch làm việc của BGĐ từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 20 tháng 3 năm 2020)
 
 
TT
Buổi
GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HÙNG THÁI
PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN VŨ
PHÓ GIÁM ĐỐC
Thứ 2
(Ngày 16/3/2020)
Sáng
Họp báo tuần;                     Họp BGĐ Sở
Họp báo tuần;                Họp BGĐ Sở
Họp báo tuần;                  Họp BGĐ Sở
Chiều
Tiếp công dân định kỳ tại Sở; Làm việc với TT UBND tỉnh
Làm việc cơ quan
Làm việc cơ quan
Thứ 3
(Ngày 17/3/2020)
Sáng
Làm việc cơ quan
Công tác huyện Vĩnh Lợi
Làm việc cơ quan
Chiều
Họp Hội đồng giải quyết khiếu nại tố cáo
Làm việc cơ quan
nt
Thứ 4
(Ngày 18/3/2020)
 
Sáng
Làm việc cơ quan
Làm việc cơ quan
Làm việc cơ quan
Chiều
Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh
nt
nt
Thứ 5
(Ngày 19/3/2020)
Sáng
Làm việc huyện Hòa Bình
Công tác thị xã Gía Rai
Làm việc cơ quan
Chiều
Làm việc cơ quan
Làm việc cơ quan
nt
Thứ 6
(Ngày 20/3/2020)
Sáng
Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh
Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh
Dự ĐH điểm của Đảng bộ khối
Chiều
 Làm việc cơ quan
Công tác huyện Đông Hải
nt
 
Ghi chú: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể điều chỉnh khi có Giấy mời đột xuất, Giấy mời gửi đích danh lãnh đạo.

Số lượt người xem: 10 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày