SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
6
9
7
2

 

LÃNH ĐẠO SỞ VÀ CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Ban Giám đốc sở

01

Trần Hồng Chiến

Giám đốc

3956331

 0913.747.361

02

Nguyễn Văn Vũ

Phó Giám đốc

3969469

0917.384.153

03

Nguyễn Hùng Thái

Phó Giám đốc

3820334

0913.125.444

Văn phòng Sở

3823928

Fax:3952087

01

Huỳnh Thị Hồng Trinh

Chánh Văn phòng

3824104

0949.080.412

02

Trương Thị Diễm Hương

Phó chánh Văn phòng

 

0917.142.614

03

Huỳnh Hoàng Tây

Phó chánh Văn phòng

 

0913.681.246

Thanh Tra Sở

01

Đào Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

3952083

0918.720760

Phòng Người có công

01

Huỳnh Văn Đang

Trưởng phòng

3952081

0983.033.100

02

Lê Kim Hoàng

Phó Trưởng phòng

3952081

0949.880.959

Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em – Bình đẳng giới

01

Trần Yến Hoà

Trưởng phòng

3956232

0916.747.789

02

Phan Đông Hải

Phó Trưởng phòng

 

0918.829.499

03

Đặng Chí Cường

Phó Trưởng phòng

 

0914.575.040

Quỹ Bảo trợ trẻ em

01

Trần Yến Hoà

Giám đốc

3956232

0916.747.789

Phòng Lao động – Việc làm – Giáo dục nghề nghiệp

01

Tăng Văn Tám

Trưởng phòng

3952085

0918.396.058

02

Huỳnh Thanh Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

0913.830.903

 

 

Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

3820300

 

01

Nguyễn Vũ Phong

Trưởng phòng

 

0919.303.811

01

Trương Kim Ênh

Phó Trưởng phòng

 

0919.274.398

Cơ sở cai nghiện

3980223

Fax:3980675

01

Nguyễn Bê On

Giám đốc

 

0918.322.906

02

03

Dương Minh Thư

Huỳnh Văn Khắp 

 

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

3980261

0917.076.079

0916.477.733


 

Trung tâm dịch vụ việc làm

6252114

Fax: 6252114

01

Nguyễn Văn Tươi

Giám đốc

6252111

0918.563.524

02

Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Giám đốc

 

0943.144.112

 

Trung tâm Bảo trợ xã hội

 

3611328

01

Tô Hồng Nguyên

Giám đốc

3611327

 0908.050.667

03

Dương Thị Mây

Phó Giám đốc

 

 0919.121.214

 Ban Quản Trang Nghĩa trang tỉnh

01

Trần Văn Mạng

Trưởng ban

 3880754

0983.720.151