SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
4
2
2
9
5

 

LÃNH ĐẠO SỞ VÀ CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 
 

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐT CƠ QUAN
DI ĐỘNG
Ban Giám đốc sở
01
Trần Hồng Chiến
Giám đốc
3956331
 0913.747.361
02
Nguyễn Văn Vũ
Phó Giám đốc
3969469
0917.384.153
03
Nguyễn Hùng Thái
Phó Giám đốc
3820334
0913.125.444
04
Châu Quốc Việt
Phó Giám đốc
3958771
0918.509.459
Văn phòng Sở
3823928
Fax:3952087
01
Tăng Văn Tám
Chánh Văn phòng
3823928
0918.396.058
02
Trương Thị Diễm Hương

Phó chánh Văn phòng


0917.142.614

Thanh Tra Sở
01
Đào Văn Hiệp
Chánh Thanh tra
3952083
0918.720760
Phòng Người có công
01
Huỳnh Văn Đang
Trưởng phòng
3952081
0983.033.100
Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
01
Trần Yến Hoà
Trưởng phòng
3956232
0916.747.789
02
Phan Đông Hải
Phó Trưởng phòng
 
0918.829.499
Quỹ Bảo trợ trẻ em
01
Trần Yến Hoà
Giám đốc
3956232
0916.747.789
Phòng Kế hoạch – Tài chính
01
Huỳnh T Hồng Trinh
Trưởng phòng
3824104
0949.080.412
02
Huỳnh Hoàng Tây
Phó Trưởng phòng
 
0913.681.246
Phòng Quản lý Dạy nghề
 
 
01
Trương Văn Tiến
Trưởng phòng
3959539
0917.757.667
02
Châu Thu Yên
Phó Trưởng phòng
 
0943.876.678
Phòng Bảo trợ xã hội
 
 
01
Nguyễn Hoàng Vũ
Trưởng phòng
3959992
0943.144.112
02
Đặng Chí Cường
Phó Trưởng phòng
 
0914.575.040
Phòng Lao động - Tiền lương – Bảo hiểm xã hội
01
Đỗ Sơn Đông
Trưởng phòng
3952085
01247.031.884
02
Huỳnh Thanh Tuấn
Phó Trưởng phòng
 
0913.830.903
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
3820300
 
01
Nguyễn Vũ Phong
Chi cục Trưởng
 
0919.303.811
01
Trương Kim Ênh
Phó Chi cục Trưởng
 
0919.274.398
Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội
3980223
Fax:3980675
01
Quảng Trọng Đô
Giám đốc
3980224
0983.720.494
02
Nguyễn Đức Tuấn
Phó Giám đốc
3980261
0913.848.369
03
Nguyễn Bê On
Phó Giám đốc
 
0918.322.906
Trung tâm Giới thiệu việc làm
6252114
Fax: 6252114
01
Nguyễn Văn Tươi
Giám đốc
6252111
0918.563.524
02
Nguyễn Đỗ Quyên
Phó Giám đốc
 
0917.789.894
Trung tâm Bảo trợ xã hội
 
3611328
01
Tô Hồng Nguyên
Giám đốc
3611327
 0908.050.667
02
Trần Văn Mạng
Phó Giám đốc
 0983.720.151
03
Dương Thị Mây

Phó Giám đốc
 
 0919.121.214
 Ban Quản Trang Nghĩa trang tỉnh
01
Đặng Quốc Cường
Trưởng ban
 3880754
0908.835.375
02
Nguyễn Văn Mol
Phó Trưởng ban
 
0918.028.523