SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
3
2
1
5
7
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lao động nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 (*)Đăng ký hợp đồng cá nhân Lao động nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 (*)Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4 (*)Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 (*)Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 (*)Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 (*)Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8 (*)Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội. Phòng, chống TNXH Cơ sở cai nghiện ma túy
9 (*)Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Phòng, chống TNXH Cơ sở cai nghiện ma túy
10 (*)Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống TNXH Cơ sở cai nghiện ma túy
11 (*)Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống TNXH Cơ sở cai nghiện ma túy
12 (*)Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội. Phòng, chống TNXH Cơ sở cai nghiện ma túy
13 (*)Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
14 (*)Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
15 (*)Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16 (*)Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
17 (*)Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18 (*)Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
19 (*)Giải quyết chế độ đối vói thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
20 (*)Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối99 thủ tục

 Lịch làm việc Ban Giám đốc Sở

Hiện không có sự kiện sắp diễn ra.