SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
7
5
0
2
3
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 (*)Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lao động nước ngoài
2 (*)Đăng ký hợp đồng cá nhân Lao động nước ngoài
3 (*)Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH
4 (*)Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH
5 (*)Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH
6 (*)Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH
7 (*)Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH
8 (*)Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội. Phòng, chống TNXH
9 (*)Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Phòng, chống TNXH
10 (*)Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống TNXH
11 (*)Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống TNXH
12 (*)Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội. Phòng, chống TNXH
13 (*)Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
14 (*)Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
15 (*)Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
16 (*)Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
17 (*)Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
18 (*)Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội UBND xã, phường, thị trấn
19 (*)Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
20 (*)Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối134 thủ tục

 Lịch làm việc Ban Giám đốc Sở

Hiện không có sự kiện sắp diễn ra.