SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
6
9
5
5
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lao động nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 (*)Đăng ký hợp đồng cá nhân Lao động nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 (*)Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4 (*)Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 (*)Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 (*)Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 (*)Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống TNXH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8 (*)Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Phòng, chống TNXH Cơ sở cai nghiện ma túy
9 (*)Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống TNXH Cơ sở cai nghiện ma túy
10 (*)Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống TNXH Cơ sở cai nghiện ma túy
11 (*)Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 (*)Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;UBND xã, phường, thị trấn
13 (*)Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;UBND xã, phường, thị trấn
14 (*)Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;UBND xã, phường, thị trấn
15 (*)Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;UBND xã, phường, thị trấn
16 (*)Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;UBND xã, phường, thị trấn
17 (*)Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;UBND xã, phường, thị trấn
18 (*)Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công UBND xã, phường, thị trấn;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
19 (*)Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công UBND xã, phường, thị trấn;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
20 (*)Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công UBND xã, phường, thị trấn;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối90 thủ tục

 Lịch làm việc Ban Giám đốc Sở

Hiện không có sự kiện sắp diễn ra.