SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
6
9
9
9
Văn bản của Sở 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 240  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếu
Công văn số 153/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG về việc đóng góp dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 27/02/2020 Trần Hồng Chiến về việc đóng góp dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019
74/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/02/2020 Nguyễn Văn Vũ V/v thực hiện Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
31/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 09/01/2020 Nguyễn Văn Vũ V/v thông báo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính Phủ
32/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 09/01/2020 Nguyễn Văn Vũ V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hổ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
02/GM-SLĐTBXH 06/01/2020 Trần Hồng Chiến Dự Hội nghị Tổng kết năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1129/SLĐTBXH 19/11/2019 Trần Hồng Chiến Lấy ý kiến đóng góp dự thảo ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 13/9/2019
80/GM-SLĐTBXH 02/10/2019 Trần Hồng Chiến Dự Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
16/GM-SLĐTBXH 29/03/2019 Trần Hồng Chiến Giấy mời v/v Dự Hội nghị sơ kết quý I năm 2019 của ngành Lao động TBXH
96/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 11/02/2019 Nguyễn Văn Vũ Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019
04/GM-SLDTBXH 09/01/2019 Nguyễn Văn Vũ Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm 2018
72/GM-SLĐTBXH 26/09/2018 Trần Hồng Chiến Dự Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
24.TB-SLĐTBXH 27/04/2018 Trần Hồng Chiến Về việc thi tuyển công chức năm 2018
421/QĐ-SLĐTBXH 23/04/2018 Trần Hồng Chiến Về Việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
164/SLĐTBXH-LĐTLBHXH 05/03/2018 Nguyễn Văn Vũ V/v triển khai thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017
04/GM-SLĐTBXH 10/01/2018 Trần Hồng Chiến Giấy mời Dự hội nghị Tổng kết năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
96/KH 21/11/2017 Trần Hồng Chiến Kế hoạch v/v Kinh phí tham quan tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đợt III năm 2017 từ ngày 27/11/2017 đến ngày 12/12/2017
95/KH 14/11/2017 Trần Hồng Chiến Kế hoạch v/v Kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017
94/KH 14/11/2017 Trần Hồng Chiến Kế hoạch v/v Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
93/KH 06/11/2017 Trần Hồng Chiến Kế hoạch v/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 2018
92/KH 24/10/2017 Trần Hồng Chiến Kế hoạch v/v Triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối