SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
9
8
8
6
7
VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 138  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
11/2019/TT-BLĐTBXH 17/07/2019 Đào Ngọc Dung QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO Bảo trợ xã hội Thông tư
40/2019/TT-BTC 28/06/2019 Trần Văn Hiếu Thông tư v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng Bảo trợ xã hội Thông tư
04/2019/TT-BLĐTBXH 21/01/2019 Doãn Mậu Diệp Thông tư v/v Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Qũy bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Lao động - Tiền lương - BHXH Thông tư
02/2019/TT-BLĐTBXH 08/01/2019 Đào Ngọc Dung Sửa đổi, bổ sung thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH Người có công Thông tư
01/2019/TT-BLĐTBXH 02/01/2019 Lê Tấn Dũng Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện Bảo trợ xã hội Thông tư
45/2018/TT-BYT 28/12/2018 Nguyễn Viết Tiến Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH Thông tư
37/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Lê Tấn Dũng Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải Thanh Tra Thông tư
35/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Lê Quân Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Lao động - Tiền lương - BHXH Thông tư
24/2018/TT-BLĐTBXH 06/12/2018 Lê Quân Ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Dạy nghề Thông tư
22/2018/TT-BLĐTBXH 06/12/2018 Lê Tấn Dũng Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Tra Thông tư
20/2018/TT-BLĐTBXH 26/11/2018 Lê Tấn Dũng Thông tư hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính Thanh Tra Thông tư
101/2018/TT-BTC 14/11/2018 Trần Văn Hiếu Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý Người có công Thông tư
19/2018/TT-BLĐTBXH 30/10/2018 Lê Quân Thông tư hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp Lao động - Tiền lương - BHXH Thông tư
17/2018/TT-BLĐTBXH 17/10/2018 Đào Ngọc Dung Quy định về việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của Doanh Nghiệp Thanh Tra Thông tư
15/2018/TT-BLĐTBXH 12/10/2018 Lê Tân Dũng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với Thang máy gia đình Lao động - Tiền lương - BHXH Thông tư
24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động Lao động - Tiền lương - BHXH Nghị định
01/2018/TT-BLĐTBXH 27/02/2018 Doãn Mậu Diệp Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư
38/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Lê Quân Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp Dạy nghề Thông tư
37/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Lê Quân Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu Dạy nghề Thông tư
36/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Lê Quân Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Dạy nghề Thông tư
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối
VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Không tìm thấy kết quả theo yêu cầu.
Trang đầu Trang trước
Trang tiếp theo Trang cuối
Văn bản Trung ương 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành:  
Không tìm thấy kết quả theo yêu cầu.
Tổng số:   
Trang đầu Trang trước
Trang tiếp theo Trang cuối