SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
9
1
8
8
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 03/06/2013, 13:35

Các giải pháp và chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

Thực hiện Công văn số 4401/UBND-VX, ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc đề xuất lập phương án đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

 - Về giải pháp:

+ Cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện cho người lao động tự học, tự bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp cho bản thân, nhà nước có định hướng tạo điều kiện cho người lao động tự tìm việc phù hợp với chính bản thân và tay nghề của mình.

+ Với xu hướng phát triển kinh tế biển, cần nhanh chóng triển khai thực hiện mục tiêu của tỉnh là quy hoạch phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực gắn với quy hoạch các nguồn lực của xã hội nhằm khai thác có hiệu quả và bền vững tiềm năng biển, với ưu thế đó tỉnh Bạc Liêu rất thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhất là lĩnh vực chế biến, dịch vụ du lịch, hậu cần nghề cá…Trên cơ sở đó huy động được lực lượng  lao động trong tỉnh khá cao.

+ Khuyến khích những người có vốn, có trình độ, tay nghề đầu tư cơ sở sản xuất, tập hợp lực lượng lao động để nhiều người có việc làm về cơ bản giảm tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất so với hiện nay.

+ Khôi phục, phát triển đầu ra cho ngành nghề truyền thống tại làng nghề địa phương ở vùng nông thôn, thu hút lực lượng lao động khi nhàn rỗi.

+ Đa dạng hóa các hình thức xuất khẩu lao động, tuyên truyền và nêu bật những lợi ích quan trọng thu được cho mỗi cá nhân, hộ gia đình và xã hội về xuất khẩu lao động.

+ Hình thành khu công nghiệp, mở rộng sản xuất, kêu gọi các nhà đầu tư. Huy động nhiều loại hình kinh tế, tham gia đầu tư để thu hút lực lượng lao động có trình độ tay nghề trong tỉnh. Đồng thời tìm hiểu nhu cầu việc làm trên thị trường lao động để phát triển đầu tư có hiệu quả.

+ Khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các ngành nghề trong tỉnh, ưu đãi cho các dự án thu hút được nhiều lao động tại các địa bàn nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế tham gia dạy nghề, tạo việc làm. Đồng thời, huy động tối đa và phát huy có hiệu quả nguồn lực sẳn có trong dân để tạo thêm nhiều việc làm mới.

 - Mở rộng thông tin thị trường lao động như: Tổ chức các phiên giao dịch, sàn giao dịch việc làm và công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp người lao động nắm được những thông tin cơ bản về việc làm, học nghề.

- Đẩy mạnh hoạt động cơ sở dữ liệu thị trường lao động về cung – cầu lao động, kết nối phạm vi toàn tỉnh và quốc gia về thị trường lao động, làm cho người sử dụng lao động và người lao động có đầy đủ thông tin để xúc tiến tuyển dụng.

- Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là người lao động yếu thế như: Hộ nghèo, cận nghèo, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên mới ra trường, nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp, người tàn tật và các đối tượng khác.

- Khuyến khích người lao động đi làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội, hỗ trợ học nghề miễn phí và hỗ trợ chi phí ban đầu cho người khi tham gia xuất khẩu lao động.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng quy mô sản xuất, phát triển doanh nghiệp, làng nghề truyền thống, hợp tác xã, trang trại ở khu vực nông thôn tạo việc làm tại chỗ cho người lao động; phát triển kết cấu hạ tầng các khu – cụm công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp Trà Kha; Khu kinh tế Gành Hào nhằm thu hút và giải quyết việc làm cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu sử dụng lao động ở các doanh nghiệp. Đi đôi với việc đào tạo lao động ở các ngành mũi nhọn như công nghiệp chế biến; Lao động có kỹ thuật trong Nông – Lâm – Ngư nghiệp và nâng cao tay nghề cho người lao động ở các công ty, xí nghiệp.

- Tăng cường đưa lao động đi làm việc ở các khu chế xuất, khu công nghiệp ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động ở thị trường có thu nhập cao ổn định.

- Có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi và có chính sách thuế phù hợp cho các DN phát triển sản xuất, giải quyết được nhiều lao động. Khuyến khích, hướng nghề, hướng nghiệp, mở các cơ sở sản xuất, ngành nghề ở nông thôn nhằm thu hút lao động tại chỗ.

- Có chính sách hỗ trợ cho người lao động có điều kiện học nghề. Cần điều chỉnh chính sách hỗ trợ của tỉnh vì định mức cho mỗi người lao động nghèo học nghề còn quá thấp như hiện nay.

- Về chính sách

Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 3 năm, kể từ khi có Quyết định thu hồi đất.

+ Về hỗ trợ đào tạo nghề

a) Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đào tạo, học nghề được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề và được hỗ trợ các chi phí như sau:

- Học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng) được Nhà nước hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Quyết định 1956/QĐ-TTg);

- Học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được Nhà nước trả học phí cho một khóa học. Mức học phí được Nhà nước trả bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng công lập theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được bố trí từ kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nằm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

 b) Đối với người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp đồng thời cũng thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên thì được vay vốn tín dụng áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.

+ Về hỗ trợ tạo việc làm

a) Tìm việc làm trong nước

- Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu tìm việc làm được hỗ trợ:

+ Tư vấn học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Bạc Liêu trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh nhận nhiều lao động bị thu hồi đất nông nghiệp vào làm việc được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế theo quy định của pháp luật.

b) Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ như sau:

+ Hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định của pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo mức quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian đi học theo mức quy định tại Quyết định 1956/QĐ-TTg;

+ Hỗ trợ tiền đi lại 01 lượt đi và về từ nơi cư trú đến nơi học đối với học viên ở cách địa điểm học trên 15km theo giá vé thông thường của phương tiện công cộng tại thời điểm thanh toán;

+ Được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hành Chính sách xã hội để chi trả các chi phí cần thiết để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Mức vay vốn tối đa bằng tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định ghi trên hợp đồng đối với thị trường lao động.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất vay hiện hành với người lao động không thuộc diện nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời hạn vay tối đa bằng thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Kinh phí hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c và điểm d Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ được bố trí từ Quỹ phát triển đất của Bạc Liêu theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 69/NĐ-CP.

- Người lao động được hỗ trợ một lần cho từng nội dung hỗ trợ theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tóm lại: Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định nêu trên được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 3 năm, kể từ khi có Quyết định thu hồi đất như.

+ Hỗ trợ đào tạo nghề

Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đào tạo, học nghề được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề và được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn.

Học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được Nhà nước trả học phí cho một khóa học. Mức học phí được Nhà nước trả bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng công lập theo quy định của pháp luật.

Đối với người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp đồng thời cũng thuộc đối tượng cho vay vốn theo quy định tại Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên thì được vay vốn tín dụng áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.

+ Hỗ trợ tạo việc làm trong nước

Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu tìm việc làm được hỗ trợ tư vấn học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Bạc Liêu; ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh nhận nhiều lao động bị thu hồi đất nông nghiệp vào làm việc được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế theo quy định của pháp luật.

+ Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định của pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở ngoài theo mức quy định hiện hành của Nhà nước.

Bên cạnh đó, được hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian đi học theo mức quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg; hỗ trợ tiền đi lại 1 lượt đi và về từ nơi cư trú đến nơi học đối với các học viên ở cách địa điểm học trên 15 km theo giá vé thông thường của phương tiện công cộng tại thời điểm thanh toán.

Đối tượng lao động này cũng được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chi trả các chi phí cần thiết để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Mức cho vay tối đa bằng tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định ghi trên hợp đồng đối với từng thị trường lao động. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hiện hành với người lao động không thuộc hộ nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời hạn cho vay tối đa bằng thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người lao động được hỗ trợ một lần cho từng nội dung hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như nêu trên.

Vì vậy, các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, có điều kiện, cơ hội học nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững, góp phần giảm nghèo ở địa phương cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nói chung./.

Thanh Đoàn


Số lượt người xem: 8109 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày