SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
9
0
6
3
Tin hoạt động Thứ Hai, 02/03/2020, 15:20

Triển khai Quyết định của Giám đốc Sở về thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Vĩnh Lợi.

Sáng ngày 28/02/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Quyết định về thanh tra chất độc hóa học tại huyện Vĩnh Lợi. Dự triển khai Quyết định có Bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở; Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi; Ông Đào Văn Hiệp, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra và các thành viên Đoàn Thanh tra; Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Lợi; Lãnh đạo UBND và Công chức các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Ông Đào Văn Hiệp, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra triển khai Quyết định số 531/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/02/2020 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời, Chánh Thanh tra Sở phổ biến rõ mục đích, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra và thông báo rõ về thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với đối tượng được thanh tra và các cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.

Ông Đào Văn Hiệp, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh

triển khai Quyết định của Giám đốc Sở

 

Ông Huỳnh Văn Đang, Trưởng phòng Người có công, Phó trưởng Đoàn Thanh tra đóng góp ý kiến tại cuộc họp triển khai Quyết định của Giám đốc Sở, yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Lợi chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong báo cáo của đơn vị đầy đủ hơn để gửi về Đoàn Thanh tra.

 

Ông Huỳnh Văn Đang, Trưởng phòng Người có công,

Phó trưởng Đoàn Thanh tra góp ý kiến tại cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chỉnh sửa, bổ sung báo cáo của phòng theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra; đồng thời ông Liêm yêu cầu phòng và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc theo Lịch làm việc của Đoàn Thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo qui định.

Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND

huyện Vĩnh Lợi phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Đoàn Thanh tra tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác theo Quy chế, Kế hoạch và Lịch làm việc của Đoàn Thanh tra, trong quá trình thanh tra, Đoàn thực hiện nhiệm vụ tránh tình trạng làm ảnh hưởng đến hoạt động của địa phương; đồng thời, yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra, trong quá trình phối hợp có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời với Đoàn Thanh tra, báo cáo Giám đốc Sở để tháo gỡ kịp thời.

Bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, ông Đào Văn Hiệp ́ Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn thanh tra thông báo Lịch thanh tra, thống nhất phương pháp làm việc, thời gian làm việc với đối tượng thanh tra và đề nghị đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn./.

 Người thực hiện: Minh Triết


Số lượt người xem: 121 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày