Responsive Image
Liên kết web
Thăm dò

null Đại hội Chi bộ V lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tin đảng đoàn thể
Thứ hai, 18/05/2020, 10:21
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội Chi bộ V lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Chi bộ cùng với Ban giám đốc đơn vị đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Từ những kết quả ấn tượng, nổi bật trên tất cả các mặt của nhiệm kỳ qua, Chi bộ V được chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng ủy Sở.

Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ V phối hợp chặt chẽ cùng lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo, phân công đảng viên tập trung tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu, Kế hoạch của đơn vị  đề ra. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhìn chung tình hình đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chyện môn, góp phần cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động của Ban giám đốc Cơ sở và các phòng trực thuộc đều được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể và quy định rõ ràng trách nhiệm trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao đúng theo quy định; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thể thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động.

Trong nhiệm kỳ Chi ủy, Ban Giám đốc cử 03 đồng chí học lớp bồi dưỡng Quốc phòng  - An ninh đối tượng 3 tại Trường Quân Sự tỉnh; 36 đồng chí học đối tượng 4 do Đảng ủy khối phối hợp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức. Về hình thức triển khai học tập, tổ chức tập trung do Đảng ủy cấp trên triệu tập, chi bộ trực tiếp triển khai; số lượng đảng viên tham dự 100%, quần chúng tham dự 98% (đạt 99% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ). Công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng được tăng cường thực hiện. Qua đánh giá hàng năm, chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh, trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)  được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét. Hoạt động quản lý công tác chuyên môn và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới.

 

 

Đồng chí Trần Hồng Chiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu  tặng hoa cho Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nhiệm kỳ mới 2020 - 2022, Chi bộ V sẽ tiếp tục lãnh đạo, phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu từ 90% trở lên đảng viên và công chức, viên chức được học tập quán triệt chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chương trình của Cấp ủy cấp trên.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm 05 đồng chí. Đại hội cũng đã trực tiếp bầu chức danh Bí thư khóa mới. Kết quả, đồng chí Nguyễn Bê On trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ V nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

Số lượt xem: 227

Diễm My

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn