Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò

null Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư về chế độ ưu đãi Người có công với cách mạng

Tin hoạt động
Thứ tư, 02/11/2022, 07:59
Màu chữ Cỡ chữ
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư về chế độ ưu đãi Người có công với cách mạng

Quan tâm, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân. Đồng thời là trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến to lớn của họ đối với đất nước. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công bên cạnh tính chính trị, xã hội còn là tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng ấy, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Pháp lệnh, Thông tư, Nghị định mới về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư  mới đã có nhiều quy định mới và là sự hoàn thiện so với những quy định của các văn bản hiện hành, thể hiện rõ tính công bằng và tiến bộ xã hội, được người có công, thân nhân người có công và xã hội đồng tình, ủng hộ. Qua đó, sẽ có nhiều chính sách giúp cho đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được nâng cao để họ có ý chí vươn lên, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Để triển khai kịp thời Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư liên quan đến người có công với cách mạng được thống nhất, hiệu quả, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 20/10/2022 về triển khai thực hiện Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư quy định về ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai các nội dung của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/20220 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 03/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đến lãnh đạo và cán bộ thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại các huyện, xã và cán bộ ấp trên địa bàn nhằm thực hiện đồng bộ, kịp thời và chính xác các chế độ chính sách mà Pháp lệnh đã quy định./.

Tin: Hoàng Hôn (NCC)

Số lượt xem: 33

Tin đã đưa
 
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn