Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
Liên kết web
Thăm dò

null Ghi phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật Lao động năm 2019

Thông báo
Thứ tư, 20/05/2020, 13:22
Màu chữ Cỡ chữ
Ghi phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật Lao động năm 2019

Tải văn bản: CV 181/SLĐTBXH-TTr

Tải Mẫu phiếu: 2019-3/Mau PHIEU TU KIEM TRA PLLD - Theo CV 119532019_15433.rar

 

 

Số lượt xem: 339

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn