Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
Liên kết web
Thăm dò

null Hào khí Cách mạng Tháng Tám

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ năm, 18/06/2020, 09:05
Màu chữ Cỡ chữ
Hào khí Cách mạng Tháng Tám

Phần I.
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh 2/9 và Giải phóng Bạc Liêu 23/8/1945
 
Kính thưa các đồng chí!
Qua đoạn phim vừa rồi cho chúng ta thấy được bao quát của diễn biến, nguyên nhân thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9.
Thắng lợi của Cách mạng tháng tám có Ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chúng ta khẳng định lại một lần nữa.
- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á); chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền.
- Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta gắn độc lập dân tộc; là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
 
Kính thưa các đồng chí!
Riêng quê hương Bạc Liêu, luôn tự hào về truyền thống cách mạng với câu nói “Hai lần giành chính quyền mà không đổ máu”, đó là thành tựu to lớn mà Đảng và quân dân Bạc Liêu có được.
Hôm nay, chúng ta cùng ôn lại thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám ở Bạc Liêu
            Tình hình và diễn biến của cuộc cách mạng
Tháng 6/1945, Chi bộ thành Bạc Liêu vừa được củng cố, có 03 chi bộ cơ sở, có 14 đảng viên (Chi bộ nội ô 5 đảng viên, chi bộ Công nhân 4 đảng viên, chi bộ trong Cộng hòa vệ binh 5 đảng viên) do đồng chi Lê Khắc Xương, làm Bí thư.
            Tháng 7/1945, Chi bộ thành Bạc Liêu được Xử ủy quyết định chuyển thành Tỉnh ủy lâm thời của tỉnh Bạc Liêu, do đồng chí Lê Khắc Xương làm Bí thư Tỉnh ủy.
            Ngày 15/8/1945 Nhật đầu hàng đồng minh, quân đội Nhật đa số rút về Sài Gòn, bọn ngụy quân, ngụy quyền, tay sai vô cung hoang mang. Tình hình diễn biến có lợi cho cách mạng, các tầng lớp nhân dân, kể cả nhân sĩ, trí thức, tư bản, tôn giáo… đều nô nức mong chờ sự lãnh đạo của cách mạng để xuống đường lật đổ ngụy quyền bù nhìn tay sai.
            Ngày 20/8/1945, bọn ngụy quyền tổ chức đón tiếp tên khâm sai Nguyễn Văn Sâm đến Bạc Liêu để hà hợi tiếp sức cho bọn chúng. Tỉnh ủy lâm thời tương kế tựu kế, biến cuộc tập hợp thành cuộc biểu tình lớn của ta ủng hộ Việt Minh giành lấy chính quyền (Hơn 3.000 người với các tầng lớp nhân dân cùng tham gia).
            Ngày 22/8/1945, Ủy ban Mặt trân Việt Minh và Ủy ban Dân tộc giải phóng tỉnh Bạc Liêu cử đoàn đại biểu đến gặp tỉnh trưởng Trương Công Thiện yêu cầu giao chính quyền cho cách mạng. Đồng thời huy động toàn bộ lực lượng và quần chúng nhân dân đến bao vây dinh tỉnh trưởng, kiên quyết buộc địch khuất phục.
            Sáng ngày 23/8/1945, trước khí thế bão lữa cách mạng, Tỉnh trưởng Trương Công Thiện buộc phải đầu hàng vô điều kiện và trao chính quyền cho nhân dân. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Bạc Liêu diễn ra tuy hết sức quyết liệt, nhưng không đổ máu và giành thắng lợi hoàn toàn. Bạc Liêu là một trong hai địa phương giành chính quyền sớm nhất ở Nam bộ (cùng với Long An).
            Kính thưa các đồng chí!
Thắng lợi trên đã thể hiện tinh thần dũng cảm, thông minh, chủ động, linh hoạt và sáng tạo của Đảng bộ trong việc vận dụng đường lối, chủ trương chung của Đảng vào hoàn cảnh thực tế của địa phương. Là sự kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chính trị, binh vận và quân sự. Đặc biệt là sử dụng đúng mức sức mạnh tổng hợp của nhân dân Bạc Liêu vốn có truyền thống yêu nước.
Thắng lợi của Cách mạng tháng tám ở Bạc Liêu, góp phần ghi đậm dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh của nhân dân tỉnh nhà và của dân tộc ta. Để giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh nhà cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tại cuộc họp ngày 11/1/2005, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã quyết định chọn ngày 23/8 hàng năm là ngày truyền thống cách mạng của tỉnh.
Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu luôn tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang và sự diệu kỳ của lịch sử mà Đảng bộ và nhân dân lập nên trong cách mạng tháng tám. Và Hào khí của ngày 23/8/1945 đã cổ vũ cho Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày 30/4/1945 một lần nữa lập nên kỳ tích Bạc Liêu giành chính quyền về tay nhân dân không đổ máu, cùng với nhân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Hơn 40 năm hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương đất nước, thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa hội nhập, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đã đạt được những thành tự đáng tự hào trên tất cả mọi lĩnh vực, Đặc biệt, sau hơn 20 năm từ ngày Tỉnh Bạc Liêu được tái lập, hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đều có sự phát triển vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Bộ mặt từ thành thì đến nông thôn không ngừng đổi mới, sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn được thu hẹp; phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa và chăm sóc cho gia đình chính sách, người có công được Đảng, Nhà nước và đông đảo nhân dân tích cực tham gia. An ninh – Quốc phòng trên địa bàn được giữ vững, góp phần cùng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hào khí của ngày 23/8/1945 sẽ mãi mãi cổ vũ các thế hệ người Bạc Liêu nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Kính thưa các đồng chí! Nói về ngày thành lập ngành 28/8/1945
Gắn liền với thắng lợi của Cuộc cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9/1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.
Ngày 28/8/1945, là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc.
Trong số trên mười bộ, ngành được thành lập ngày 28/8/1945 có ngành công tác Văn phòng hành chính; ngành Tổ chức Nhà nước và các Bộ Thông tin - Tuyên truyền, Lao động, Tài chính, Tư pháp, Giao thông công chính. Và từ đó đến nay do yêu cầu nhiệm vụ nên Bộ Lao động đổ tên thành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Có thể nói đây là bước chuẩn bị của Bác rất sớm về tiên đoán Cách mạng dân tộc tất yếu sẽ thành công, đất nước nhất định sẽ độc lập; vì vậy việc chuẩn bị thành lập Chính phủ, Nội các là điều quan trọng để tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước.
Với tầm quan trọng của chức năng, nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao cho ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, thì mỗi công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cần phải phấn đấu hơn nữa, phát huy hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, để xứng đáng với bao công lao, có sự hy sinh của các thế hệ đi trước giành lại độc lập, tự do cho đất nước như ngày hôm nay.
 
Phần II.
Liên hệ nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong thời gian tới
 
I. TƯ TƯỞNG Hồ CHÍ MINH VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
Kính thưa các đồng chí!
Đợt sinh hoạt Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng này do Công đoàn cơ sở chuẩn bị nội dung. Có nhiều thuận lợi trong việc tìm chủ đề học tập, bởi vì trong tháng 8, có nhiều sự kiện lịch sử và gắn liền với hoạt động của công đoàn.
Sự kiện lịch sử trọng đại Thắng lợi của Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 của dân tộc ta gắn liền với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Điều này được chỉ rõ trong Học thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đã được kiểm chứng qua thực tiễn, giai cấp công nhân chiếm vị trí rất quan trọng trong các cuộc đấu tranh giải phong dân tộc, giành độc lập ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.
TTrong giai đoạn cách mạng hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục đảm đương sứ mệnh lịch sử lớn lao, không chỉ tiếp tục là giai cấp lãnh đạo cách mạng mà còn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương đất nước.
Hoàng Tây

Vị trí của Công đoàn Việt Nam được quy định tại: Điều 10, Chương I, Hiến pháp nước CHXHCNVN: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
            I. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đối với công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của thế hệ đi trước, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Phối hợp với Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.
3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động.
4.Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
- Với tập huyết của các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Thay mặt Ban chấp hành công đoàn cơ sở, xin hứa, cùng với đoàn viên công đoàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động; thúc đẩy, tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG THỜI GIAN TỚI
Để thực hiện tốt những nhiệm vụ, công đoàn cơ sở đề ra một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.
1. Công tác tuyên truyền giáo dục.
- Toå chöùc cho đoàn viên công đoàn tham gia học tập và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; đặc biệt là tích cực học tập và làm theo tđạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật Công đoàn, và các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn.
2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn
- Tham gia đóng góp xây dựng chính sách pháp luật, nhất là các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ng, nhnâng lương, chuyển ngạch, các chế độ về bảo hiểm, tiền lương; xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan.
- Thường xuyên quan tâm, kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ, động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; cần có phương pháp, việc làm thiết thực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, an tâm công tác.
3. Tham gia các công việc chuyên môn
- Thường xuyên nhắc nhỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành trên từng lĩnh vực của ngành.
- Động viên Đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
4. Đẩy mạnh tham gia các phong trào
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua như: “Lao động giởi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp”; thi đua tiết kiệm, chống lãng phí; giỏi việc nước, đảm việc nhà.
- Thường xuyên tổ chức, vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm động viên tinh thần, rèn luyện sức khỏe. Đồng thời vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động xã hội do công đoàn và địa phương phát động.
Kính thưa các đồng chí!
Thời gian đã lùi xa, nhưng hào khí của Cách mạng tháng Tám đang động viên, thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kiên trì con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, làm đúng theo Di chúc của Người để củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân; tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan đơn vị./.

Số lượt xem: 204

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn