Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò

null Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Tin hoạt động
Thứ sáu, 10/02/2023, 09:56
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiều ngày 09/02/2023, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023.

Đến dự hội nghị có ông Trương Văn Lũy - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; bà Lê Thanh Giang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và 03 Phó Giám đốc Sở và Ban Chấp hành các đoàn thể của Sở, Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc thường trực Sở báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023, cụ thể:

- Trong năm 2022, đào tạo 14.500 người, đạt 103,6% kế hoạch năm, trong đó: đại học 450 sinh viên, cao đẳng 691 sinh viên, trung cấp 571 học sinh, sơ cấp 970 người, đào tạo dưới 3 tháng 11.818 học viên (trong đó: đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 1.752 học viên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 3.055 người, truyền nghề 3.086 người, liên kết, hợp tác đào tạo trong và ngoài tinh 3.925 người). Nâng tỷ lệ qua đào tạo đạt 67,36%, tỷ lệ lao động có chứng chỉ, bằng cấp 25,63%. Đưa người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 351 lao động, đạt 117% so với kế hoạch năm, tăng 281 lao động so với cùng kỳ. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 41.111 người, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 35.267 người, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022. Tiếp nhận 6.576 hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 3.530 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 135%); quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 6.950 người, tăng 3.709 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 146%). Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là trên 100 tỷ đồng.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo đúng quy định. Trong năm 2022, đã chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho trên 9.300 người hưởng thường xuyên với số tiền trên 160 tỷ đồng và trên 1.000 người hưởng trợ cấp một lần với số tiền trên 16 tỷ đồng; đã giải quyết 1.671 hồ sơ các loại. Thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ 114 thương binh 1/4, 2/4 có mức sống trung bình đang gặp khó khăn và phụng dưỡng 59 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống với số tiền 01 triệu đồng/người/tháng; thực hiện chế độ chỉ điều dưỡng tại gia định cho 2.219 người với số tiền 3,24 tỷ đồng, Cấp thẻ bao hiểm y tế cho trên 29.000 người có công, thân nhân người có công với cách mạng; Tổ chức đưa 09 Đoàn người có công đi tham quan, điều dưỡng. Phối hợp Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao tặng quà cho 48 Thương binh nặng và 62 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống với tổng số tiền 1,030 tỷ đồng. Triển khai, và soát nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng giai đoạn 2021 - 2025 (Qua ra soát, toàn tỉnh có 3491 căn nhà cần xây mới, sửa chữa tinh đang trình Trung uơng hỗ trợ). Kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn trên địa bản tỉnh năm 2022 với tổng kinh phí là 19,98 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng16,14 tỷ đồng; xây dụng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 3,81 tỷ đồng).

- Tham mưu UBND tỉnh phân công nhận giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong năm 2022, các đơn vị, địa phương đã nhận giúp đỡ cho 2.410 hộ nghèo, với số tiền trên 12 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, trong đó: ngành tỉnh nhận giúp đỡ 615 hộ, số tiền trên 2,947 tỷ đồng; các huyện, thị xã giúp đỡ 1.795 hộ nghèo, với số tiền trên 9,064 tỷ đồng. Kết quả điều tra, rà soát, hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022, toàn tỉnh đã giảm được 4.264 hộ nghèo giảm tương đương 1,90% (từ 5,09% xuống còn 3,19%); hộ cận nghèo giảm 2.700 hộ, giảm tương đương 1,22% (từ 6,54% xuống còn 5,32%) so với đầu năm 2022, như vậy số hộ nghèo còn lại cuối năm 2022 là 7.233 hộ và hộ cận nghèo là 12.055 hộ.

Bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám Đốc thường trực Sở đọc báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, Bà Trần Yến Hòa - Phó Giám đóc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua năm 2023, gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau: 100% CBCCVC được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn cấp trên; 100% CBCCVC đăng ký thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% CBCCVC thực hiện tốt phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công Sở”; 100% CBCCVC thực hiện đóng góp các nguồn quỹ do cấp trên phát động; Từ 90% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Giới thiệu từ ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng ủy xem xét bồi dưỡng và kết nạp Đảng; Công đoàn cơ sở được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu thi đua “lao động tiên tiến”; Phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kết luận Hội nghị, bà Lê Thanh Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá: Công đoàn đã hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đã quan tâm, nắm bắt tâm tư, khó khăn, vướng mắc để tham mưu, tìm biện pháp tháo gỡ từ đó đã kịp thời động viên, hỗ trợ để đoàn viên vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào.

Công đoàn Sở đã phát huy được vai trò của mình trong việc chủ động triển khai các hoạt động gắn với thực tiễn của cơ quan; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.

Các đoàn viên Công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tham mưu cho Đảng, Chính quyền, Công đoàn để thực hiện các hoạt động có hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành.

Bà Lê Thanh Giang, Giám đốc Sở phát biểu kết luận hội nghị

 Hình ảnh khen thưởng:

Tin, ảnh: Võ Ru Bi  (Thanh tra Sở)

Số lượt xem: 255

Tin đã đưa
 
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn