Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
Liên kết web
Thăm dò

null Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tin hoạt động
Thứ tư, 30/09/2020, 10:54
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của ngành, trong 9 tháng đầu năm 2020.

Sáng ngày 29/9/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội.

Hội nghị vinh dự có đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Ngoài ra còn có các đồng chí Ban giám đốc Sở, Trưởng, Phó trưởng Phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đại diện Ban Giám hiệu các Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế đến dự và các Phóng viên báo đài đến dự và đưa tin.

Ông Bùi Minh Túy trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội, cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Lao động, Việc làm: Sở chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và của tỉnh. Đặc biệt là kế hoạch số 52 của UBND tỉnh về việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt Hội nghị chuyên đề Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - Xuất khẩu lao động năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, tổ chức đào tạo với nhiều hình thức, kết quả 6 tháng đầu năm đào tạo được 32.068/32.000 người, đạt 100,2% kế hoạch năm, trong đó: Cao đẳng 92 sinh viên; trung cấp 230 học sinh; sơ cấp 3.445 người; dạy nghề dưới 3 tháng 8.850 người (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 5.500 người); truyền nghề 8.865 người; liên kết đào tạo, đào tạo, đào tạo lại trong các doanh nghiệp 10.586 người. Học viên sau khi đào tạo đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hoặc yêu cầu sản xuất tại hộ gia đình, từ đó số lao động sau đào tạo có việc làm trên 80%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 63,01% (chỉ tiêu đến cuối năm 2020 đạt 63%). Tham mưu xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 119 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số của Ủy ban nhân dân tỉnh, về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Kế hoạch Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020. Tổ chức thực hiện tốt các quy định thủ tục hành chính liên quan đến lao động, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời 4.561 hồ sơ BHTN, tăng 1.286 hồ sơ so với cùng kỳ, tổng số tiền là trên 51 tỷ đồng; tính đến thời điểm báo cáo tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 37.702 người, đạt 91,8% so với kế hoạch năm 2020; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 32,045 người, đạt 92,5% so với kế hoạch năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 18.899 người, đạt 105 % kế hoạch năm, giảm 12,86% so với cùng kỳ. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 89 người, đạt 29,6% kế hoạch năm, giảm 69,5% so với cùng kỳ. Số lao động trúng tuyển đang chờ xuất cảnh 78 người.

- Lĩnh vực Người có công: Trong 9 tháng đầu năm, chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho 10.387 người hưởng thường xuyên với số tiền trên 92 tỷ đồng và 991 người hưởng một lần với số tiền trên 08 tỷ đồng. Có 27.017 người có công được cấp Bảo hiểm y tế; phân bổ điều dưỡng tại gia đình 2.884 người, với số tiền trên 3,2 tỷ đồng; điều dưỡng tập trung 390 người, với số tiền 865,8 triệu đồng; đưa 06 Bà mẹ VNAH tham dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội và 01 thân nhân liệt sĩ đi nhận Bằng TQGC tại Đà Nẵng. Duy trì tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ 140 thương binh 1/4, 2/4 có mức sống trung bình gặp khó khăn; phụng dưỡng 90 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 1.000.000 đồng/người/tháng. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2020, tham mưu UBND tỉnh thành lập nhiều đoàn thăm và chúc tết các vùng căn cứ cách mạng, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu với tổng số tiền các hoạt động hơn 12 tỷ đồng. Đặc biết giải quyết các chế độ người có công với cách mạng được thực hiện tốt đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định.

- Lĩnh vực chính sách Xã hội:

Công tác giảm nghèo: Công tác giảm nghèo được thực hiện với nhiều giải pháp, giúp người nghèo ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Tính đến ngày 01/9/2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,24% (tương đương với 2.776 hộ nghèo), các hoạt động cụ thể được triển khai như:

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng xây dựng nhà ở theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg.

+ Tổ chức truyền thông, tuyên truyền công tác giảm nghèo tại 10 xã trên địa bàn tỉnh với 500 đại biểu tham dự.

+ Cấp 267.538 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí 90.929 tỷ đồng, trong đó: 4.131 thẻ BHYT cho người nghèo, số tiền 1,611 tỷ đồng; 24.236 thẻ BHYT cho người cận nghèo số tiền 8,045 tỷ đồng; 224.826 thẻ BHYT cho người sinh sống trên địa bàn các xã, ấp đặc biệt khó khăn và xã bãi ngang ven biển, số tiền 75 tỷ đồng; vùng đồng bào dân tộc 14.345 thẻ BHYT 4,786 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo trong hộ nghèo mới thoát nghèo, từ nguồn ngân sách của tỉnh đã mua cấp cho 3.053 người với số tiền trên 1,023 tỷ đồng.

+ Phân công giúp đỡ hộ nghèo 2.067/2.067 hộ với số tiền 5,7 tỷ đồng, đạt 100% Kế hoạch năm. Trong đó: Cấp tỉnh có 70/70 ngành tỉnh nhận giúp đỡ 409/409 hộ nghèo, số tiền 1,7 tỷ đồng. Cấp huyện: đã giúp đỡ được 1.667/1.667 hộ nghèo, với số tiền trên 4 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

+ Vận động Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội toàn tỉnh 58,722 tỷ đồng, trong đó tỉnh vận động 3,650 tỷ đồng; cấp huyện, xã vận động là 55,072 tỷ đồng.

Công tác Trợ giúp xã hội: Tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội; tổ chức các đoàn thăm tặng quà cho người cao tuổi, tặng cho 1.017 cụ tròn 90 tuổi và 79 cụ tròn 100 tuổi, tổng số tiền trên 900 triệu đồng; Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 28.530 đối tượng, với số tiền là 125,37 tỷ đồng; giải quyết mai táng phí cho 1.050 đối tượng, với số tiền 5,67 tỷ đồng; giải quyết trợ cấp khó khăn cho 11 người có công cách mạng và người lỡ đường gặp khó khăn, với số tiền 17 triệu đồng.

Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Triển khai thực hiện các chủ trương về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em một cách nghiêm túc; 9 tháng đầu năm toàn tỉnh đã có 4.330 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, đạt 86,6%; cấp thẻ BHYT cho 70.067 trẻ em dưới 6 tuổi, với số tiền trên 15 tỷ đồng; hỗ trợ đột xuất cho 11 trẻ em, với số tiền 19,2 triệu đồng; vận động hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho 03 em, với số tiền trên trên 400 triệu đồng.

Công tác Bình đẳng giới: Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Quyết định số 314 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao, năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030”; triển khai Kế hoạch tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm; Mô hình nữ công nhân nhà trọ; mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài.

Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo; thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe người cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình; thành lập, ra mắt mới câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội 3 trong 1; tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) về công tác phòng, chống mua bán người; phối hợp Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội  tổ chức nói chuyện Chuyên đề về phòng, chống mại dâm cho 260 chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Công tác quản lý cai nghiện ma túy và sau cai nghiện, dạy nghề cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy được thực hiện tốt. Tổ chức bàn giao người hết hạn cai nghiện ma túy bắt buộc cho chính quyền cơ sở để quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được đảm bảo.

- Công tác Thanh tra: Chủ trì Đoàn Thanh tra làm việc các xã, thị trấn về việc chi trả chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình; thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội thị xã Giá Rai. Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh xác minh lại 02 trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Bạc Liêu và Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai. Ban hành Quyết định thành lập Đoàn điều tra 02 vụ tai nạn lao động chết người xảy ra tại Công ty Tôm Miền Nam, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu.  Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường nhằm kịp thời giải đáp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực ngành. Trong 9 tháng đầu năm 2020, có 131 công dân đến liên hệ, qua đó đã tiếp nhận 31 đơn khiếu nại, tố cáo (trong đó, kỳ trước chuyển sang 04 đơn).

- Công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/5/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện việc hỗ trợ cho 7.738 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với số tiền trên 11,58 tỷ đồng và 787 đối tượng là vợ, chồng liệt sĩ lấy chồng, vợ khác, với số tiền trên 1,173 tỷ đồng; 25.479 người thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền trên 38,2 tỷ đồng và 48.009 người thuộc nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, số tiền trên 36 tỷ đồng. Đối với nhóm đối tượng doanh nghiệp và người lao động: Tính đến ngày 15/9/2020 có 24.592 hồ sơ đủ điều kiện được hỗ trợ, trong đó lao động không giao kết hợp đồng bị mất việc làm 24.366 người; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 15 người; hộ kinh doanh gặp khó khăn là 217 hộ. Đến nay việc chi hỗ trợ  đạt 96,31% (chi hỗ trợ 23.684 người/hộ).

Ông Bùi Minh Túy thông qua tóm tắt dự thảo Báo cáo

Hội nghị cũng nghe các đơn vị phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị mình; nêu lên những đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, nghe ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội; ý kiến của các đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Vương Phương Nam, bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở kết luận Hội nghị, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian tới như sau: Công tác đào tạo nghề đã được Sở chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nên chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến thời điểm này đạt kế hoạch năm; tuy nhiên cần quan tâm việc thanh quyết toán dứt điểm nguồn kinh phí được cấp trong năm 2020. Không thỏa mãn, bằng lòng với kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo, tiếp tục tập trung chăm lo cho hộ nghèo; triển khai thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo năm 2020 (kết thúc giai đoạn 2016 -2020). Việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo không khả năng xây dựng nhà chậm tiến độ, việc tham mưu của một số đơn vị chưa cao, chưa chặt chẽ, cần phải rút kinh nghiệm trong thực hiện Kế hoạch 88/KH-UBND của UBND tỉnh; lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện địa phương phải thực hiện đúng Kế hoạch 88/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở sẽ tổ chức kiểm tra nếu không đúng sẽ đề xuất UBND tỉnh không hỗ trợ, địa phương phải chịu trách nhiệm; trong thời gian tới Sở sẽ tổ chức nghiệm thu, bàn giao ở một số đơn vị để chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh. Quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ngoài Đề án 22, đề nghị các địa phương hoàn thành hồ sơ quyết toán. Tiếp tục thực hiện việc mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội để nhận các đối tượng tâm thần. Nâng cấp một số hạng mục của Nghĩa trang Liệt sĩ, sớm hoàn thành trong năm 2020. Rà soát nắm đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến lĩnh vực ngành, Thanh tra Sở phối hợp Phòng Người có công, Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở tham mưu chỉ đạo, giải quyết dứt điểm trước đại hội Đảng bộ tỉnh. Đầu tháng 10/2020, Sở sẽ xin ý kiến UBND tỉnh có tiếp tục hay không việc đưa đoàn người có công đi điều dưỡng tập trung (xem xét điều kiện cụ thể).

Kết thúc hội nghị, bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành và mong các đơn vị phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian qua.

Võ Ru Bi (TTS)

Số lượt xem: 128

Tin đã đưa
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn