Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
Liên kết web
Thăm dò

null Hội nghị tổng kết lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tin hoạt động
Thứ sáu, 25/12/2020, 10:47
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị tổng kết lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 24/12/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu (Sở) tổ chức Hội nghị tổng kết lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về phía khách mời: đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân và Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; các Trường Cao đẳng và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã. Về phía Sở: đồng chí Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách chủ trì Hội nghị, các Phó Giám đóc Sở và Trưởng, Phó các Phòng, đơn vị trực thuộc cùng tham dự

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức các hội nghị chuyên đề, qua đó, đã tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ. Kết quả, năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Một số kết quả nổi bật là:

- Chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng kể. Đào tạo thông qua các hình thức 34.568/32.000 người, đạt 108% kế hoạch năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo 63,44%.

- Công tác đền ơn, đáp nghĩa đạt được nhiều kết quả tích cực, đã huy động khá tốt các nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực của Nhà nước chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu là: Giải quyết trên 1.453 hồ sơ các loại; chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho trên 10.383 người có công với cách mạng hưởng thường xuyên với số tiền trên 180 tỷ đồng và 1.253 người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần với số tiền trên 11,3 tỷ đồng. Hiện nay toàn tỉnh không còn hộ chính sách người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

- Công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt, nhất là công tác giảm nghèo. Kết quả công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,47% (tương đương 1.061 hộ nghèo), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,33% (tương đương 5.212 hộ cận nghèo). Trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội là 28.530 người với số tiền 125,37 tỷ đồng. Giải quyết mai táng phí cho 1.050 đối tượng với số tiền 5,67 tỷ đồng.

- Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có nhiều tiến bộ, cùng với việc chăm lo đến việc học tập, vui chơi, còn quan tâm đến đời sống, sức khỏe cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trên 5.208 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức đạt 104,16% so với chỉ tiêu giao.

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đạt được một số kết quả nhất định, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên, học sinh về phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần làm giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiên cai nghiện phục hồi cho trên 300 người nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, kịp thời giải đáp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực ngành, nỗi bật là duy trì hàng tháng việc tổ chức tiếp công dân và làm việc với Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục là một trong những đơn vị được đánh giá thực hiện rất tốt Bộ tiêu chí về Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

- Đặc biệt là thực hiện tốt việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện việc hỗ trợ cho 7.738 người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với số tiền trên 11,579 tỷ đồng và 25.479 người thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền trên 38,218 tỷ đồng; 10.533 người thuộc hộ nghèo, 37.476 người thuộc hộ cận nghèo với số tiền trên 36 tỷ đồng. Đối với nhóm đối tượng doanh nghiệp và người lao động: Có 24.210/25.545 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó lao động không giao kết hợp đồng bị mất việc làm 24.195 người; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 15 người. Số hộ kinh doanh gặp khó khăn được hỗ trợ là 215 hộ. Tổng số tiền hỗ trợ người dân là 24,425 tỷ đồng.

Năm 2021, Sở cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu: Lao động qua đào tạo 14.000 người; giải quyết việc làm trong nước 18.500 người; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 300 người; tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm hàng năm theo tiêu chí mới; có 5.000 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp.

Đồng chí: Vương Phương nam, PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích của Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đạt được và hoàn thành chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao Bên cạnh đó đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp tạo việc làm cho người lao động, ưu tiên lao động trong tỉnh, nắm rõ thực trạng dữ liệu cung - cầu thị trường lao động, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp đồng bộ để hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tập trung thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ người có công với cách mạng, đảm bảo người thực sự có công với cách mạng thụ hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi của nhà nước. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp trên từng địa bàn, từng đối tượng; mở rộng và đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, tay nghề cho người nghèo để tạo việc làm tại chỗ, tham gia lao động trong nước và xuất khẩu lao động.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Thùy Như thể hiện quyết tâm sẽ cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở chung tay phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao năm 2021./.

Bích Giang (VPS)

Số lượt xem: 293

Tin đã đưa
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn