Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò

null Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tin hoạt động
Thứ năm, 02/07/2020, 07:35
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của ngành, trong 6 tháng đầu năm 2020.

Chiều ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội.

Hội nghị vinh dự có đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Ngoài ra còn có các đồng chí Ban giám đốc Sở, Trưởng, Phó trưởng Phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đại diện Ban Giám hiệu các Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế đến dự và các Phóng viên báo đài đến dự và đưa tin.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội, cụ thể như sau:

 - Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Lao động, Việc làm: Sở chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và của tỉnh. Đặc biệt là kế hoạch số 52 của UBND tỉnh về việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt Hội nghị chuyên đề Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - Xuất khẩu lao động năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, tổ chức đào tạo với nhiều hình thức, kết quả 6 tháng đầu năm đào tạo được 18.050 người đạt 56,4% kế hoạch năm, trong đó: Đào tạo sơ cấp là 2.398 người, nghề dưới 3 tháng là 2.772 người; truyền nghề là 5.262 người; liên kết, hợp tác đào tạo trong và ngoài tỉnh là 7.618 người. Tham mưu xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 119 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số của Ủy ban nhân dân tỉnh, về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Kế hoạch Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020. Tổ chức thực hiện tốt các quy định thủ tục hành chính liên quan đến lao động, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời 2.561 hồ sơ BHTN, tăng 950 hồ sơ so với cùng kỳ, tổng số tiền là 30,847 tỷ đồng; tính đến ngày 30/5/2020 tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 37.652 người, giảm 53 người so cùng kỳ; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 31.882 người, tăng 903 người so cùng kỳ. Trong 06 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 11.461 người, đạt 63,67 % kế hoạch năm, giảm 20,23% so với cùng kỳ. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 79 người, đạt 26,3% kế hoạch năm, giảm 52,1% so với cùng kỳ. Số Lao động đang chờ xuất cảnh 71 người, số lao động đăng ký 76 người.

- Lĩnh vực Người có công: Trong 6 tháng đầu năm, chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho 10.327 người hưởng thường xuyên với số tiền trên 85 tỷ đồng và 515 người hưởng một lần với số tiền trên 4,36 tỷ đồng. Có 28.162 người có công được cấp Bảo hiểm y tế; phân bổ điều dưỡng tại gia đình 2.884 người, với số tiền trên 3,2 tỷ đồng; điều dưỡng tập trung 84 người; tham quan 130 người, với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Duy trì tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ 140 thương binh 1/4, 2/4 có mức sống trung bình gặp khó khăn; phụng dưỡng 98 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 1.000.000 đồng/người/tháng. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2020, tham mưu UBND tỉnh thành lập nhiều đoàn thăm và chúc tết các vùng căn cứ cách mạng, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu với tổng số tiền các hoạt động hơn 12 tỷ đồng. Đặc biết giải quyết các chế độ người có công với cách mạng được thực hiện tốt đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định.

- Lĩnh vực chính sách Xã hội:

Công tác giảm nghèo: Được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp, nhiều hoạt động thiết thực, giúp người nghèo ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống như:

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng xây dựng nhà ở.

+ Hỗ trợ phương tiện sản xuất, cây con giống cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt mô hình nuôi dưỡng bò giống sinh sản do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ.

+ Cấp 116.718 thẻ BHYT, với tổng số tiền trên 26,9 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... đều được vui xuân, đón tết, tổng số tiền trên 8,352 tỷ đồng.

+ Vận động Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội được hơn 20,9 tỷ đồng, đạt 17,4% kế hoạch năm, trong đó tỉnh vận động 3 tỷ đồng, cấp huyện, xã vận động là 17,9 tỷ đồng.

Từ những hoạt động trên, kết quả các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ hộ nghèo đã trao vốn cho 2.058 hộ, với số tiền 5,7 tỷ đồng, đạt 99,1% kế hoạch, trong đó: có 66/70 đơn vị cấp tỉnh đã trao vốn cho 391 hộ, với số tiền trên 1,7 tỷ đồng; cấp huyện, xã đã trao vốn, phương tiện sản xuất cho 1.667 hộ, số tiền là 4 tỷ đồng.

Công tác Trợ giúp xã hội: Tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội; tổ chức các đoàn thăm tặng quà cho người cao tuổi, tặng cho 1.017 cụ tròn 90 tuổi và 79 cụ tròn 100 tuổi, tổng số tiền trên 900 triệu đồng; Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 29.511 đối tượng, với số tiền là 91 tỷ đồng; giải quyết trợ cấp khó khăn cho 7 người có công cách mạng và người lỡ đường gặp khó khăn, với số tiền 12,2 triệu đồng.

Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Triển khai thực hiện các chủ trương về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em một cách nghiêm túc; 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã có 3.450 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, đạt 69%. Cấp thẻ BHYT cho 75.739 trẻ em dưới 6 tuổi, với số tiền trên 15 tỷ đồng; Hỗ trợ đột xuất cho 07 trẻ em, với số tiền 13,2 triệu đồng; vận động hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho 03 em, với số tiền trên trên 259 triệu đồng.

Công tác Bình đẳng giới: Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Quyết định số 314 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao, năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030”; triển khai Kế hoạch tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm; Mô hình nữ công nhân nhà trọ; mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài.

Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo; thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe người cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình; thành lập, ra mắt mới câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội 3 trong 1; kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp, điều chỉnh bổ sung Quy chế hoạt động của Đội, kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, cảnh cáo, nhắc nhở 20 cơ sở, xử phạt 04 cơ sở với tổng số tiền 17 triệu đồng.

Công tác quản lý cai nghiện ma túy và sau cai nghiện, dạy nghề cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy được thực hiện tốt. Tổ chức bàn giao người hết hạn cai nghiện ma túy bắt buộc cho chính quyền cơ sở để quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được đảm bảo.

- Công tác Thanh tra: Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2020; Chủ trì Đoàn Thanh tra về việc chi trả chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Vĩnh Lợi. Điều tra 02 vụ tai nạn lao động chết người xảy ra tại công ty Tôm Miền Nam và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu. Xác minh lại 02 trường hợp tai nạn lao động. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, trong 6 tháng đầu năm, tiếp tại Sở 157 công dân, tiếp nhận 16 đơn khiếu nại, tố cáo, Kết quả giải quyết 05 đơn, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 11 đơn.

- Công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19: Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính Phủ, Quyết định số 15 của TTg Cp và chủ trương của Bộ, của UBND Tỉnh, Sở phối hợp với  các Sở ngành có liên quan, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát báo cáo tình hình ảnh hưởng dịch Covid-19 liên quan đến doang nghiệp, người lao động, việc làm. Tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động, nhất là số lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng đại dịch Covid -19.( kết quả thực hiện có kèm theo báo cáo số 207, ngày 22/6/2020 của Sở) mong các đ/c tham khảo

 

  

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ thông qua tóm tắt dự thảo Báo cáo

Đồng thời, Hội nghị cũng nghe các đơn vị phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị mình; nêu lên những đề xuất, kiến nghị. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) huyện Đông Hải phát biểu về công tác giảm nghèo, tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 đề đạt chỉ tiêu nông thôn mới. Phòng LĐTBXH thị xã Giá Rai phát biểu về công tác Bảo trợ xã hội và Bảo vệ chăm sóc trẻ em. Phòng LĐTBXH huyện Hồng Dân phát biểu về công tác Người có công, tập trung bào thực hiện giải quyết hồ sơ theo Thủ tục hành chính liên thông 3 cấp. Phòng LĐTBXH huyện Hòa Bình phát biểu về nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2020 về công tác đào tạo nghề. Phòng LĐTBXH thành phố Bạc Liêu phát biểu về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, tập trung quản lý sau cai nghiện. Trường Cao đẳng nghề, Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật phát biểu về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu của các doanh nghiệp.

 

Phòng LĐTBXH thành phố Bạc Liêu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Hồng Chiến - Giám đốc Sở Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tổng kết những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế được các đại biểu trình bày, nêu ra những nhiệm vụ và giải pháp trong 6 tháng cuối năm. Biểu dương sự nổ lực, cố gắng của toàn ngành và mong các đơn vị phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian qua.

Phú Vinh-VPS

Số lượt xem: 490

Tin đã đưa
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn