Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
Liên kết web
Thăm dò

null Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền, tư vấn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động năm 2017 và chương trình ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2018

Tin chuyên ngành
Thứ tư, 14/03/2018, 15:07
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền, tư vấn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động năm 2017 và chương trình ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2018

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 19/KHPH-SLĐTBXH-HLHPN-TĐ ngày 17/3/2017 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu về việc tuyên truyền, tư vấn, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2017.

          Chiều ngày 09/3/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền, tư vấn, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2017 và Kế hoạch phối hợp năm 2018.
          Thành phần tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo 4 đơn vị gồm: Ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Lương Văn Pho - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; Bà Ngô Thị Mỹ Thuận - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ôngLâm Quyết Thắng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;
Hội nghị có sự tham gia Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu thực hiện Kế hoạch phối hợp của 4 đơ vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố; Các phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin; với tổng số gần 40 đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết
Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết công tác phối hợp về việc tuyên truyền, tư vấn, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2017, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện. Với kết quả đạt được cụ thể như sau:
Về công tác tuyên truyền, tư vấn: Tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Trường Đại học Bạc Liêu và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hồng Dân có 566 lượt người tham gia, phát trên 1.000 tờ rơi, 31 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và ủy thác; ngoài ra các đơn vị cấp huyện tổ chức tư vấn cho 39.787 lượt cho người lao động, đoàn viên, thanh niên, Hội viên Hội phụ nữ.
Về công tác giải quyết việc làm: trong năm 2017 đã giải quyết việc làm cho 22.817 lao động (10.505 lao động nữ), lao động trong tỉnh 5.871 lao động, đạt 126,7% chỉ tiêu Kế hoạch phối hợp đề ra.
Về công tác đưa người lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng: trong năm 2017, qua công tác tham quan, tìm hiểu thị trường lao động tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, việc ký kết các công ty cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đặc biệt công tác cung ứng lao động qua việc ký kết hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các đối tác nước ngoài đã thu hút nhiều lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, kết quả có 306 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó: qua Trung tâm là 35 lao động, lao động tự đi: 271 lao động (trong đó có Đoàn viên, Thành niên là 250 người, Hội viên phụ nữ là 139 người).   
Thông qua Hội nghị tổng kết, các đại biểu thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường công tác phối hợp, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 của từng ngành trong công tác phối hợp.
Ông Lương Văn Pho – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – phát biểu ý kiến
Tại Hội nghị đại diện 4 đơn vị đã ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiện phụ nữ và Hội Cựu chiến binh về tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2018. Tham dự lễ ký kết công tác phối hợp còn có sự chứng kiến của các đồng chí là trưởng phòng chuyên môn của 4 đơn vị.
Kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nêu lên mục đích của Kế hoạch phối hợp năm 2018: Nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, hội viên Phụ nữ, hội viên Cựu chiến binh và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Đng thi phát đng, hướng ti cn tăng cường các hot đng t chc tư vn, phiên giao dch vic làm, cung cp thông tin th trường lao đng, gii thiu vic làm, đưa lao đng đi làm vic nước ngoài theo hp đng, trong đó có đoàn viên, thanh niên, hi viên và người lao đng có nhu cu tìm kiếm vic làm đ đt ch tiêu năm 2018 ca tng đơn v c th như sau:

 

Nội dung
Chỉ tiêu thực hiện
Ngành Lao động - TB&XH
Đoàn thanh niên
Hội Liên hiệp phụ nữ
Hội Cựu chiến binh
Tổng số
- Giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh
4.000
6.000
4.000
4.000
18.000
-Đưa người lao động đi làm việc cơ thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
80
100
60
60
300

 

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp về tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2018, giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Hội Liên Hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu, các ngành tăng cường công tác phối hợp nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch đề ra.
                                                                                      Lâm Quyên

Phòng Lao động - TL - BHXH

Số lượt xem: 124

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn