Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò

null Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Bạc Liêu

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 08/02/2021, 14:54
Màu chữ Cỡ chữ
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Bạc Liêu do ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo; bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và 22 thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành việc thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 09/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu (Khóa XIV), Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025; nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về cơ chế, chính sách, giải pháp để giải quyết nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; tổng hợp và định kỳ 6 tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trưởng Ban chỉ quyết định phân công nhiệm vụ đối với các thành viên trong Ban chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo.

                                                                                                            Huỳnh Thanh Tuấn

Số lượt xem: 855

Tin đã đưa
 
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn