Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò

null Kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 08/02/2021, 14:56
Màu chữ Cỡ chữ
Kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu do ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng: ông Phạm Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Huỳnh Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và 14 thành viên khác.

Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động có nhiệm vụ tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu như: Xây dựng biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh; xây dựng Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; triển khai và thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động. Hằng năm, Hội đồng tổ chức đối thoại nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương.

Huỳnh Thanh Tuấn

Số lượt xem: 1146

Tin đã đưa
 
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn