Responsive Image
Liên kết web
Thăm dò

null Kiểm tra các đơn vị thực hiện mô hình giai đoạn 2017 - 2020

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 20/07/2020, 14:10
Màu chữ Cỡ chữ
Kiểm tra các đơn vị thực hiện mô hình giai đoạn 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thí điểm mô hình “Phòng, chống tệ nạn xã hội” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong thời gian qua (2017 - 2020), Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội đã tham mưu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thí điểm mô hình “Phòng, chống tệ nạn xã hội” tại số đơn vị xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Theo đó trên địa bàn tỉnh có 08 đơn vị xã, phường, thị trấn được chọn để thực hiện thí điểm mô hình, gồm: Phường 5, Phường 8 của thành phố Bạc Liêu; thị trấn Hòa Bình của huyện Hòa Bình; phường Hộ Phòng, phường Láng Tròn, Phường 1 của thị xã Giá Rai; xã Phong Thạnh Tây B của huyện Phước Long và thị trấn Gành Hào của huyện Đông Hải.

Nhằm giúp cho các đơn vị thực hiện mô hình thí điểm ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa qua Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội đã tổ chức kiểm tra kết quả hoạt động tại các đơn vị thực hiện thí điểm mô hình “Phòng, chống tệ nạn xã hội”.

Buổi làm việc tại xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long

Qua kiểm tra tại các đơn vị thực hiện mô hình thí điểm, đa số các đơn vị đều thực hiện tốt việc hình thành tổ chức bộ máy (thành lập Câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội, các Nhóm chuyên sâu về truyền thông, tư vấn, Nhóm tự lực,... và ban hành quy chế hoạt động) của mô hình thí điểm; tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động của mô hình như: Sinh hoạt Câu lạc bộ, sinh hoạt nhóm, truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội, tiếp cận tư vấn đối tượng, hỗ trợ, giúp đỡ cho người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương và nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng,... Bên cạnh đó một số ít đơn vị thực hiện mô hình cũng còn những mặt tồn tại, hạn chế như: Sinh hoạt Câu lạc bộ, sinh hoạt nhóm chưa đúng theo định kỳ, việc thanh quyết toán kinh phí còn chậm, chưa đúng theo hạn định, một số ít thành viên của mô hình còn hạn chế về kỹ năng tư vấn, chưa đa dạng nguồn lực về hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng của mô hình (người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương và nạn nhân bị mua bán),...

Tại buổi làm việc với các đơn vị thực hiện mô hình thí điểm đại diện lãnh đạo Phòng, chống tệ nạn xã hội đã biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị; đồng thời định hướng, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ những tồn tại, hạn chế đang gặp phải. Được biết qua kiểm tra tại các đơn vị thực hiện thí điểm mô hình, Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ tham mưu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình, để làm cơ sở cho việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025./.

Sĩ Liêm

Số lượt xem: 54

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn