Responsive Image
Liên kết web
Thăm dò

null Phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 -2020

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 25/10/2018, 13:23
Màu chữ Cỡ chữ
Phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 -2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện đạt các chỉ tiêu được giao, trong đó có chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63% vào năm 2020.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và các nhiệm vụ, giải pháp được xác định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực triển khai thực hiện như: Tổ chức điều tra, rà soát, dự báo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghệp để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động hàng năm; tranh thủ, đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực dạy nghề của tỉnh, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư, thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập nhằm góp phần phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học nghề của người dân (hiện nay toàn tỉnh có 15 CSGDNN, trong đó có 13 CSGDNN công lập). Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết, hợp tác với các công ty, doanh nghiệp đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề cho người lao động. Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tuyên truyền, tư vấn, phân luồng học sinh nhằm nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều học sinh, sinh viên tham gia học nghề. Triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ đào tạo nghề và cung ứng lao động cho các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Bạc Liêu. Tăng cường công tác đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho người lao động thông qua hỗ trợ lập dự án vay vốn tự tạo việc làm tại chỗ và tư vấn, giới thiệu người lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động sau học nghề.  

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đào tạo cho 40.347 người, trong đó: đại học 3.126 sinh viên, cao đẳng 2.403 sinh viên, trung cấp 3.654 học sinh, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng 31.164 lao động; nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,64%. Dự kiến đến cuối năm 2018 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52,08%.

Bên cạnh thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn tập trung tham mưu thực hiện chỉ tiêu Giảm nghèo bền vững. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện chỉ tiêu quan trọng này.

Các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các chủ trương, chính sách hỗ trợ hộ nghèo được triển khai thực hiện khá tốt như: Chính sách cho vay tín dụng ưu đãi để xây dựng và sửa chữa nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ trong giáo dục - đào tạo, nhất là miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo; chính sách chăm sóc sức khỏe, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn ấp, xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển có điều kiện khám và điều trị bệnh thông qua việc hỗ trợ 100% mệnh giá mua bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ tiền điện, quà tết và các chính sách đặc thù khác (Tổng kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 651 tỷ đồng), tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận, thụ hưởng kịp thời, đầy đủ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ngoài các chính sách chung, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chủ trương phân công các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nhận hỗ trợ hộ nghèo về vốn, con giống, cây giống, dụng cụ sản xuất, mua bán. Từ đó, giúp hộ nghèo có thêm việc làm, tạo sinh kế và có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt là các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác vận động Quỹ vì người nghèo - an sinh xã hội, trong gần 3 năm qua, đã vận động trên 202 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: cầu nông thôn, trường học, cũng như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà tình thương cho hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.   

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 13.639 hộ nghèo, tương đương tỷ lệ giảm 7,13%, số hộ nghèo hiện còn là 17.216 hộ, tỷ lệ 8,42%. Dự kiến đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%.

Để tham mưu thực hiện đạt chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo và chỉ tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin đề ra các giải pháp như sau:

Thứ nhất:  Các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63% vào năm 2020:

- Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo của các trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc đào tạo gắn với giải quyết việc làm, qua đó thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia học tập, trong đó có  học nghề.

- Tăng cường liên kết, hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các công ty, doanh nghiệp trong đào tạo, nâng cao kiến thức, tay nghề cho người lao động.

- Bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đầy đủ, kịp thời, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cho lao động nông thôn, qua đó giúp người lao động nâng cao kiến thức, hiệu quả trong lao động, sản xuất, cũng như có trình độ, tay nghề để làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động.

- Đẩy mạnh khuyến khích phát triển loại hình đào tạo thông qua hình thức truyền nghề tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ và các làng nghề. Đây là một kênh đào tạo phù hợp với các hộ nghèo. Thông qua đây giúp người lao động học nghề, có việc làm tại nơi mình học và tại địa phương.

- Ngoài những giải pháp ngắn hạn nêu trên thì phải quan tâm đến các giải pháp dài hạn như:

+ Quy hoạch, sắp xếp hợp lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, đặc biệt là đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp có trình độ, kiến thức sư phạm, chuyên môn và thực hành giỏi để đào tạo nguồn lao động có chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước, đặc biệt là góp phần nâng cao năng suất lao động của người lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh tế của địa phương và của đất nước ngày càng phát triển.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, phân luồng học sinh; tác động thay đổi nhận thức của xã hội, gia đình và học sinh về học nghề, từ đó thu hút mạnh học sinh tham gia học nghề.

+ Gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị giới thiệu làm việc trong đào tạo gắn với giải quyết việc làm, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động sau học nghề có việc làm, thu nhập cao, tránh lãng phí nguồn nhân lực của tỉnh. 

Thứ hai, các giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững:

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chủ trương của Trung ương, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt chủ trương, nghị quyết về giảm nghèo bền vững của tỉnh, trong đó phải thực hiện thật tốt các giải pháp về hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở và hỗ trợ vốn, phương tiện làm ăn cho hộ nghèo nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và tạo sinh kế ổn định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hộ nghèo, nhất là ý chí, sự quyết tâm vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Kiên quyết không hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có tư tưởng trông chờ, lười lao động và vướng vào các tệ nạn xã hội.

- Định hướng, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người dân và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững phù hợp với điều kiện của từng địa phương, địa bàn dân cư. Điều tra, rà soát, nắm chặt số hộ nghèo, hoàn cảnh, từng tiêu chí thiếu hụt của hộ nghèo để có sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

VĂN PHÒNG SỞ

 

Số lượt xem: 132

Tin đã đưa
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn