Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò

null Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị chuyên đề về Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) trên địa bàn tỉnh năm 2021

Tin chuyên ngành
Thứ sáu, 26/03/2021, 15:13
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị chuyên đề về Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ngày 25 tháng 3  năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề tổng kết công tác Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - Xuất khẩu lao động năm 2020 và triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Phan Thanh Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Bạc Liêu; đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Bạc Liêu, Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; đại diện lãnh đạo các Công ty xuất khẩu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau; một số người lao động và hộ gia đình có con em đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; ngoài ra có phóng viên một số báo, đài Trung ương và địa phương dự và đưa tin về hội nghị.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - Xuất khẩu lao động năm 2020 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2021, đã có 9 ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận của các đại biểu đại diện cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngân hàng, công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người lao động từng có thời gian làm việc tại Nhật Bản.

Trên cơ sở nghe Báo cáo tổng kết năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 về Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - Xuất khẩu lao động, các ý kiến tham luận, thảo luận, đồng chí Phan Thanh Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo như sau:

Trên cơ bản đồng tình với Báo cáo tổng kết mà Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình bày, cũng như các ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị. Năm 2020, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã gặp phải những khó khăn, trở ngại, nhất là chịu sự tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 làm cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, doanh thu sụt giảm, thậm chí thua lỗ; nhiều lao động bị mất việc làm hoặc giảm thời gian làm việc, đời sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần, trách nhiệm được giao, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã chủ động đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt; cùng với đó cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, từng bước ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính vì vậy mà Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 đã được thực hiện khá tốt, có 16/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng thực hiện đạt 20/20 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Cùng với thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu cơ bản, các chỉ tiêu giao cho các sở, ngành, trong đó có ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã được thực hiện vượt kế hoạch như: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,44%, vượt 0,44%; giải quyết việc làm đạt 116,3%; xuất khẩu lao động mặc dù chỉ đạt 53,33% kế hoạch, nhưng tỷ lệ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng 25% so với năm 2019 (160/128 lao động). Với kết quả nổi bật nêu trên đã góp phần quan trọng đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh đạt thứ cao một số lĩnh vực quan trọng (tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo,…) so với các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.     

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tốt những khó khăn, hạn chế, tồn tại của năm 2020 và triển khai thực hiện công tác Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:  

* Đối với nhiệm vụ chung

Năm 2021 là năm đầu triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Do đó, các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và đạt kết quả cao ngay từ tháng đầu, năm đầu thực hiện các nghị quyết quan trọng nêu trên nhằm tạo cơ sở, tiền đề quan trọng cho chặng đường 5 năm tới. 

* Đối với nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của xã hội, của gia đình và học sinh, sinh viên, người lao động về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, lập thân, lập nghiệp; thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh để thu hút học sinh có sở thích, năng khiếu, nhu cầu và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình tham gia học nghề; tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tuyển sinh, đào tạo các ngành nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thị trường lao động, đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Lĩnh vực việc làm 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về việc làm cho người lao động, trong đó chú trọng việc làm ổn định, bền vững và nâng cao thu nhập cho người lao động; khai thác, sử dụng có hiệu quả thông tin cung - cầu lao động; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm, nhất là cập nhật, phân tích, cung cấp thông tin thị trường lao động; nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, của người sử dụng lao động và nhu cầu việc làm của người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các phiên giao dịch việc làm, góp phần kết nối cung - cầu lao động.

Lĩnh vực xuất khẩu lao động 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai, phổ biến kịp thời, sâu rộng Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 đến các cơ quan, đơn vị, người dân, nhất là người lao động trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của gia đình và người lao động về đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó phải thông tin, cung cấp thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, chính xác và trực tiếp đến người lao động về chính sách hỗ trợ của tỉnh, về điều kiện, ngành nghề, mức lương ,… đi làm việc ở nước ngoài đối với từng thị trường để người dân thông hiểu và tích cực tham gia; các ngân hàng, nhất là Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết kịp thời cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đúng chủ trương, chính sách của tỉnh và hướng dẫn của Ngân hàng cấp trên, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quy trình, thủ tục cho vay vốn, cũng như báo cáo, phản ánh kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh để tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; các công ty dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bạc Liêu trong đào tạo, cung ứng lao động cho các công ty nước ngoài, đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm chặt tình hình làm việc, quyền lợi của người lao động làm việc ở nước ngoài, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, lưu ý vấn đề đảm bảo sức khỏe cho người lao động trước tình hình còn phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19.

                                                                                          PHÒNG LĐVLGDNN

Số lượt xem: 1758

Tin đã đưa
 
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn