Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
Liên kết web
Thăm dò

null Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu với công tác rà soát đối tượng và giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực người có công

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 19/04/2018, 07:57
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu với công tác rà soát đối tượng và giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực người có công

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu với công tác rà soát đối tượng và giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực người có công

Ảnh: ông Châu Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu phát biểu trong cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo tại  huyện Thạnh trị, tỉnh Sóc Trăng
Theo quy định tại Điều 49, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thay đổi nơi cư trú được di chuyển hồ sơ gốc về nơi cư trú mới. Để thực hiện tốt việc chi trả chế độ cho đối tượng đúng theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 977/SLĐTBXH-NCC về việc rà soát và phát hiện đối tượng người có công đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đã thay đổi hộ khẩu đi nơi khác. Qua đó, Sở yêu cầu các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiến hành rà soát, nếu phát hiện đối tượng đã thay đổi hộ khẩu đi nơi khác thì hướng dẫn làm thủ tục di chuyển hồ sơ theo hộ khẩu mới tránh trường hợp hưởng chế độ 02 nơi; đồng thời báo cáo về Sở (qua Phòng Người có công) danh sách từng đối tượng hiện có hộ khẩu ở tỉnh khác để Sở phối hợp các tỉnh khác để kiểm tra.
Qua kiểm tra rà soát vẫn còn nhiều trường hợp đã thay đổi hộ khẩu đi nơi khác nhưng không chuyển chế độ; có trường hợp hưởng chế độ 02 nơi nhiều năm nhưng không phát hiện xử lý; cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng rà soát đã phát hiện 01 trường hợp đang hưởng chế độ tuất liệt sỹ ở 02 nơi (tỉnh Bạc Liêu – tỉnh Sóc Trăng). Sau khi phát hiện vụ việc, Giám đốc Sở đã ra Quyết định thành lập Tổ Xác minh. Theo kết quả xác minh và các quy định của pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-SLĐTBXH về việc cắt và thu hồi chế độ tuất liệt sỹ hàng tháng đối với thân nhân liệt sỹ hưởng chế độ 02 nơi.
Ngày 16/3/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Trị, Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc triển khai quyết định cắt và thu hồi chế độ tuất liệt sỹ hàng tháng đối với thân nhân liệt sỹ.
Trong thời gian qua, công tác rà soát hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng được Ban Giám đốc Sở, trực tiếp là đồng chí Giám đốc rất quan tâm. Sở đã chỉ đạo các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục công tác rà soát, nếu phát hiện trường hợp tương tự phải tiến hành xác minh, giải quyết kịp thời, tránh gây bức xúc khiếu nại, tố cáo trong nhân dân, đảm bảo chính sách ưu đãi người có công được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Văn Đệ (Thanh tra Sở)

Số lượt xem: 94

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn