Responsive Image
Liên kết web
Thăm dò

null Tập huấn điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Tin chuyên ngành
Thứ sáu, 26/06/2020, 16:01
Màu chữ Cỡ chữ
Tập huấn điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 73/KH-SLĐTBXH ngày 01/6/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Từ ngày 17/6 đến ngày 27/6/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 07 cuộc tập huấn công tác điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh cho 620 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và trưởng khóm, ấp là điều tra viên.

 

(Hình ảnh: Tại buổi tập huấn điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại huyện Đông Hải)

 

 

(Hình ảnh: Tại buổi tập huấn điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại huyện Phước Long)

 

Mục đích của công tác điều tra là: Thu thập thông tin về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh của lao động trong độ tuổi của các địa phương trong tỉnh; Xác định nhu cầu học nghề của lao động theo từng ngành nghề, hình thức học nghề, cấp trình độ và phân chia theo nhóm đối tượng phù hợp; Tham mưu xây dựng và trình phê duyệt danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 và dự báo nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đối tượng là: Lao động trong độ tuổi (nam từ đủ 15 đến dưới 60, nữ từ đủ 15 tuổi đến dưới 55 tuổi), có khả năng lao động và thường trú trên địa bàn tỉnh.

Thời gian điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động tại ấp, khóm: Thực hiện trong 60 ngày.

Nguồn kinh phí thực hiện: Được phân bổ năm 2020 (theo QĐ số 93/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu) và Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Kế hoạch thực hiện nội dung, nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Kế hoạch số 73/KH-SLĐTBXH ngày 01/6/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó xây dựng Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Danh mục nghề giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng mô hình đào tạo nghề, báo cáo về Tổng Giáo dục nghề nghiệp và UBND tỉnh.

                                               

(Hình ảnh: Tại buổi tập huấn điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại TP. Bạc Liêu)

 

                                   

(Hình ảnh: Tại buổi tập huấn điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại huyện Vĩnh Lợi)

 

                                                                                                                        Thúy Phượng

Số lượt xem: 73

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn