Responsive Image
Liên kết web
Thăm dò

null Thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại huyện Hồng Dân

Tin tức|Tin hoạt động
Thứ sáu, 26/02/2021, 08:24
Màu chữ Cỡ chữ
Thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại huyện Hồng Dân

Ngày 25/02/2021, Đoàn Thanh tra tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Kết luận của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Hồng Dân. Dự họp có bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở; ông Đào Văn Hiệp, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn thanh tra; Thành viên Đoàn thanh tra và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo huyện Hồng Dân.

Quang cảnh cuộc họp

Thực hiện Quyết định số 7087/QĐ-SLĐTBXH ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc thanh tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Hồng Dân và Quyết định số 191/QĐ-SLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc gia hạn thời gian thanh tra.

Từ ngày 12 tháng 11 năm 2020 đến ngày 19 tháng 01 năm 2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND huyện Hồng Dân và UBND 9/9 xã, thị trấn. Căn cứ kết quả thanh tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo Kết luận thanh tra nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại huyện Hồng Dân.

 

Ông Đào Văn Hiệp, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua dự thảo Kết luận việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện

Ông Đào Văn Hiệp, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn thanh tra thay mặt Đoàn Thanh tra thông qua dự thảo Kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi thông qua dự thảo Kết luận có 02 ý kiến của đơn vị được thanh tra; nhìn chung, các đơn vị trong Ban Chỉ đạo mục tiêu giảm nghèo huyện Hồng Dân đều thống nhất với nội dung của Kết luận.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân đánh giá rất cao về kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra và đồng thời chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tham mưu UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan và các xã, thị trấn nghiêm túc khắc khục những hạn chế, kiến nghị đúng thời gian quy định.

Bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH kết luận cuộc họp

Bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị đơn vị được thanh tra nghiêm túc thực hiện các kiến nghị đúng theo thời gian quy định./.

Võ Ru Bi (TTS)

Số lượt xem: 81

Tin đã đưa
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn