Responsive Image
Liên kết web
Thăm dò

null Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020; Công văn số 2114/LĐTBXH-TTr ngày 12/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020

Tin hoạt động
Thứ sáu, 13/11/2020, 10:03
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020; Công văn số 2114/LĐTBXH-TTr ngày 12/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 12/11/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Quyết định về thanh tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Hồng Dân. Đến dự có ông Bùi Minh Túy, Phó Giám đốc Sở; ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân; ông Đào Văn Hiệp, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra; Thành viên Đoàn Thanh tra; Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hồng Dân; Lãnh đạo UBND và Công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn. 

Ông Đào Văn Hiệp, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra triển khai Quyết định số 7087/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/10/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời, Chánh Thanh tra Sở phổ biến rõ mục đích, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra và thông báo rõ về thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với đối tượng được thanh tra và các cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.

Ông Đào Văn Hiệp, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh triển khai Quyết định của Giám đốc Sở

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chỉnh sửa, bổ sung báo cáo của phòng theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra; đồng thời ông Vũ yêu cầu phòng và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc theo Lịch làm việc của Đoàn Thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo qui định.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Bùi Minh Túy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Đoàn Thanh tra tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác theo Quy chế, Kế hoạch và Lịch làm việc của Đoàn Thanh tra, trong quá trình thanh tra, Đoàn thực hiện nhiệm vụ tránh tình trạng làm ảnh hưởng đến hoạt động của địa phương; đồng thời, yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra, trong quá trình phối hợp có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời với Đoàn Thanh tra, báo cáo Giám đốc Sở để tháo gỡ kịp thời.

Ông Bùi Minh Túy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, ông Đào Văn Hiệp, Chánh Thanh tra Sở thông báo Lịch thanh tra, thống nhất phương pháp làm việc, thời gian làm việc với đối tượng thanh tra và đề nghị đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn.

Võ Ru Bi (TTS)

Số lượt xem: 172

Tin đã đưa
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn