Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò
Nhân sự lãnh đạo
Nhân sự lãnh đạo
20/05/2020 04:22
Màu chữ Cỡ chữ
LÃNH ĐẠO SỞ VÀ CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Ban Giám đốc sở

01

Lê Thanh Giang

Giám đốc

3956331

0918.419.667

02

Bùi Minh Túy

Phó Giám đốc

3969469

0913.952.851

03

Nguyễn Thùy Như

Phó Giám đốc Thường trực

3958771

0942.119.668

04

Trần Yến Hoà

Phó Giám đốc

3956232

0916.747.789

Văn phòng Sở

3823928

Fax:3952087

01

Huỳnh Hoàng Tây

Quyền Chánh Văn phòng

3824104

0913.681.246

02

Trương Thị Diễm Hương

Phó chánh Văn phòng

 

0917.142.614

Thanh Tra Sở

01

Đào Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

3952083

0918.720760

Phòng Người có công

01

Huỳnh Văn Đang

Trưởng phòng

3952081

0983.033.100

02

Lê Kim Hoàng

Phó Trưởng phòng

3952081

0949.880.959

Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em – Bình đẳng giới

01

Phan Đông Hải

Phó Trưởng phòng

 

0918.829.499

02

Đặng Chí Cường

Phó Trưởng phòng

 

0914.575.040

Quỹ Bảo trợ trẻ em

01

Trần Yến Hoà

Giám đốc

3956232

0916.747.789

Phòng Lao động – Việc làm – Giáo dục nghề nghiệp

01

Tăng Văn Tám

Trưởng phòng

3952085

0918.396.058

02

Huỳnh Thanh Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

0913.830.903

Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

3820300

 

01

Nguyễn Vũ Phong

Trưởng phòng

 

0919.303.811

02

Trương Kim Ênh

Phó Trưởng phòng

 

0919.274.398

Cơ sở cai nghiện

3980223

Fax:3980675

01

Nguyễn Bê On

Giám đốc

 

0918.322.906

02

Dương Minh Thư

Phó Giám đốc

3980261

0917.076.079

03

Huỳnh Văn Khắp 

Phó Giám đốc

 

0916.477.733

Trung tâm dịch vụ việc làm

6252114

Fax: 6252114

01

Nguyễn Văn Tươi

Giám đốc

6252111

0918.563.524

02

Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Giám đốc

 

0943.144.112

03

Nguyễn Văn Toản

Phó Giám đốc

6252111

0918.448.849

Trung tâm Bảo trợ xã hội

 

3611328

01

Tô Hồng Nguyên

Giám đốc

3611327

 0908.050.667

02

Dương Thị Mây

Phó Giám đốc

 

 0919.121.214

03

Trương Minh Thùy

Phó Giám đốc

0949.404.545

Ban Quản Trang Nghĩa trang tỉnh

01

Trần Văn Mạng

Trưởng ban

 3880754

0983.720.151

 
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn