Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò
Thông báo
Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 (08/11/2021 09:24)
Icon Image

Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19

Cẩm nang PCI & DDCI và bản tin khảo sát doanh nghiệp về Bộ Chỉ số DDCI năm 2021 (01/11/2021 01:56)
Icon Image

Cẩm nang PCI & DDCI và bản tin khảo sát doanh nghiệp về Bộ Chỉ số DDCI năm 2021

Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (20/07/2021 01:48)
Icon Image

Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc cho Thầu phụ để thực hiện Dự án Điện gió Bạc Liêu giai đoạn III (21/04/2021 12:41)
Icon Image

Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc cho Thầu phụ để thực hiện Dự án Điện gió Bạc Liêu giai đoạn III

Kế hoạch tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (02/10/2020 06:31)
Icon Image

Ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 2123/KH-UBND tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Phổ biến và triển khai các quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (02/10/2020 06:31)
Icon Image

Ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 2123/KH-UBND tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn