Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò
Tin chuyên ngành
Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh trên địa bàn huyện Phước Long (03/04/2023 08:16)
Icon Image

Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh trên địa bàn huyện Phước Long

Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh trên địa bàn huyện Hồng Dân (03/04/2023 08:10)
Icon Image

Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh trên địa bàn huyện Hồng Dân

Sơ kết việc thực hiện chi trả bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng qua hệ thống dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (30/03/2023 09:40)
Icon Image

Sơ kết việc thực hiện chi trả bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng qua hệ thống dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

 

Sở Lao động - TB&XH: Hội nghị triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. (15/03/2023 07:04)
Icon Image

Sở Lao động - TB&XH: Hội nghị triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng chống COVID-19 tại nơi công cộng. (12/09/2022 02:25)
Icon Image

Triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng chống COVID-19 tại nơi công cộng.

Tham dự Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (18/08/2022 12:24)
Icon Image

Tham dự Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị triển khai các văn bản về công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (02/08/2022 06:18)
Icon Image

Hội nghị triển khai các văn bản về công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

 

Tập huấn công tác tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (02/08/2022 03:20)
Icon Image

Tập huấn công tác tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

 
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn