Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò
Tin chuyên ngành
Triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng chống COVID-19 tại nơi công cộng. (12/09/2022 02:25)
Icon Image

Triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng chống COVID-19 tại nơi công cộng.

Tham dự Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (18/08/2022 12:24)
Icon Image

Tham dự Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị triển khai các văn bản về công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (02/08/2022 06:18)
Icon Image

Hội nghị triển khai các văn bản về công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

 

Tập huấn công tác tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (02/08/2022 03:20)
Icon Image

Tập huấn công tác tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Họp xét thi đua Khối năm 2021 (18/02/2022 06:27)
Icon Image

Họp xét thi đua Khối năm 2021

Ngày 06 tháng 01 năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các huyện tổ chức trao tặng 89 xe lăn, xe lắc và khung tập đi do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (14/01/2022 06:59)
Icon Image

Ngày 06 tháng 01 năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các huyện tổ chức trao tặng 89 xe lăn, xe lắc và khung tập đi do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hội nghị sơ kết việc thực hiện chi trả chính sách bảo trợ xã hội và thực hiện thí điểm chi trả chính sách người có công qua hệ thống dịch vụ Bưu điện (07/12/2021 03:27)
Icon Image

Hội nghị sơ kết việc thực hiện chi trả chính sách bảo trợ xã hội và thực hiện thí điểm chi trả chính sách người có công qua hệ thống dịch vụ Bưu điện

Ngày 15/10/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc Hội nghị trực tuyến với các địa phương đôn đốc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP và Chương trình phục hồi, phát triển thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì (15/10/2021 01:56)
Icon Image

Ngày 15/10/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc Hội nghị trực tuyến với các địa phương đôn đốc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP và Chương trình phục hồi, phát triển thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  Đào Ngọc Dung chủ trì.

 
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn