Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
​​​​​​​
 
Liên kết web
Thăm dò
TIN ĐẢNG ĐOÀN THỂ
Công bố và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức (11/05/2023 04:19)
Icon Image

Công bố và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức

Hội nghị Tổ Công đoàn Tổ 1 nhiệm kỳ 2023 - 2025 (24/04/2023 03:55)
Icon Image

Hội nghị Tổ Công đoàn Tổ 1 nhiệm kỳ 2023 - 2025

Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (06/04/2023 02:47)
Icon Image

Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chi bộ II thuộc Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức kết nạp đảng viên mới (19/04/2022 01:52)
Icon Image

Chi bộ II thuộc Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức kết nạp đảng viên mới

 
Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn