Responsive Image
Hội nghị tập huấn thu thập thông tin phần Cung lao động năm 2021 Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đón người dân Bạc Liêu hiện đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố có dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp có nguyện vọng trở về địa phương Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác cán bộ Triển khai Kế hoạch tiếp nhận, cấp phát gạo từ nguồn quỹ dự trữ Quốc gia hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa tỉnh Bạc Liêu Họp Khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giải quyết đơn của công dân về yêu cầu di chuyển hồ sơ liệt sĩ Kế hoạch đón người dân Bạc Liêu hiện đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp có nguyện vọng trở về địa phương Hội nghị trực tuyến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng Kết quả bước đầu triển thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn